Höjdsjuka är ett tillstånd som kan inträffa när du reser till höga höjder. Det orsakas av den minskade mängden syre i luften på höga höjder. Symtom på höjdsjuka kan inkludera huvudvärk, illamående, kräkningar, andnöd, yrsel och trötthet.

Höjdsjuka, även känt som akut bergssjuka (AMS), kan vara en betydande oro när du klättrar Kilimanjaro, som reser sig över 5 895 meter (19 341 fot) på sin topp. AMS inträffar när kroppen har svårt att acklimatisera sig till höga höjder med lägre syrenivåer och resulterar i olika symtom. Förståelse för AMS är avgörande för att hålla sig säker under din Kilimanjaro-trek.

Orsaker till Höjdsjuka:

Höjdsjuka uppstår främst när kroppen har svårt att anpassa sig till minskade syrenivåer på höga höjder. Flera faktorer bidrar till AMS:

 • Rapid Ascent: Att klättra för snabbt utan att ge kroppen tid att acklimatisera sig är en vanlig orsak till höjdsjuka.
 • Höga Höjder: AMS är mer benägen att inträffa på höjder över 2 500 meter (8 200 fot).
 • Individuell Känslighet: Vissa människor är mer benägna att drabbas av AMS än andra, och det är utmanande att förutsäga vem som kommer att påverkas.

 • Vanliga Symtom på Höjdsjuka:

  Höjdsjuka kan yttra sig på olika sätt, och symtom uppstår vanligtvis inom 6 till 12 timmar efter att ha stigit till högre höjder. Vanliga symtom inkluderar:

 • Huvudvärk: En ihållande, pulserande huvudvärk är ofta det första tecknet på höjdsjuka.
 • Illamående och Kräkningar: Många människor med AMS upplever illamående och kan kräkas.
 • Trötthet: En allmän känsla av svaghet och utmattning är vanlig.
 • Yrsel och Lättighet: Du kan känna dig ostadig eller yr.
 • Andnöd: Andningen kan bli svårare på grund av lägre syrenivåer.
 • Svårigheter att sova: AMS kan leda till orolig sömn eller sömnlöshet.

 • Allvarliga former av höjdsjuka:

  I allvarliga fall kan höjdsjuka utvecklas till farligare tillstånd, inklusive:

  Hög höjds lungödem (HAPE): Vätska ansamlas i lungorna och orsakar svåra andningssvårigheter.

  Hög höjd hjärnödem (HACE): Svullnad i hjärnan resulterar i förvirring, desorientering och förlust av koordination.

  Förebygga höjdsjuka:

  Även om AMS kan påverka vem som helst, finns det flera strategier som kan hjälpa till att förhindra dess uppträdande:

 • Graduell stigning: Stig sakta för att låta kroppen acklimatisera sig. Ju längre tid du tar för att klättra Kilimanjaro, desto lägre är risken för AMS.
 • Håll dig vätskad: Drick gott om vätskor för att hålla dig välhydrerad. Undvik alkohol och koffein, eftersom de kan bidra till uttorkning.
 • Mediciner: En del klättrare tar receptbelagda läkemedel som Diamox för att hjälpa till att förhindra AMS. Rådgör med en medicinsk professionell för vägledning.
 • Rätt näring: Konsumera en balanserad kost för att upprätthålla din energi och övergripande hälsa.
 • Lyssna på din kropp: Uppmärksamma din kropp och eventuella symtom på AMS. Om du upplever allvarliga symtom är det avgörande att sjunka till lägre höjder.

 • Klättra Kilimanjaro Säkert:

  Att klättra Kilimanjaro är ett äventyr i livet, men säkerheten bör alltid vara en prioritet. Förståelse för vädermönster och risker med höjdsjuka är avgörande för en framgångsrik och trevlig trek. Genom att packa klokt, acklimatisera ordentligt och övervaka din hälsa kan du öka dina chanser att nå toppen och uppleva den fantastiska skönheten på Afrikas högsta topp.